Tổng tiền :

Khoảng giá

Bàn ghế làm việc

105.000.000 đ 120.000.000 đ -12%

BÀN LÀM VIỆC TÂN CỔ ĐIỂN BLV02

123.000.000 đ 175.000.000 đ -30%

Bàn Làm Việc Gỗ Mun Tân Cổ Điển BLV-66

72.000.000 đ 80.000.000 đ -10%

Bàm Làm Việc Màu Trắng Chân Trâu BLV-02

30.000.000 đ 37.000.000 đ -19%

TỦ SÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

152.000.000 đ 218.000.000 đ -30%

GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ01

26.000.000 đ 32.500.000 đ -20%

GHẾ GIÁM ĐỐC GGĐ02

23.000.000 đ 28.750.000 đ -20%

1
x
Top